İbrahim Deniz

İbrahim Deniz klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde klinik stajını yapmıştır. Uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji programı çerçevesinde psikanalitik psikopatoloji üzerine yapmış ve üstün başarı ile tamamlamıştır. Tezini MS'li Hastalarda Bağımlılığın Saldırganlık Ekseninde Değerlendirilmesi adlı çalışması ile tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach Mürekkep Testi ve Tematik Algı Testi eğitimleri alarak projektif test uygulayıcısı olmuştur. Prof.Dr. Gonca Soygüt tarafından verilen Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Travma Mağdurları ve Suça Sürüklenen dezavantajlı ergen grupların rehabilitasyon sürecinde çalışmıştır. Çeşitli terapi merkezlerinde yetişkin ve ergen danışan grupları ile çalışmıştır.

İbrahim Deniz, kendi psikanaliz sürecinden geçmekte olup ergen ve yetişkin danışan grupları ile psikanalitik psikoterapi süreci yürütmekte, akademik çalışma ve akademik çeviriler yapmaktadır.

Projektif Testler

Projektif Testler

Kişinin ruhsal örgütlenmesini tanımaya yönelik geliştirilmiş yapılandırılmamış testlerdir. Testler aracılığı ile kişi kendisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilir.

Süpervizyon

Meslekte daha eğitimli /deneyimli bir profesyonelin görece daha az eğitimli/tecrübeli başka bir meslektaşının mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlamayı, terapötik becerilerini geliştirmeyi ve etik ilkeleri nasıl gözetebileceğini öğrettiği bir gelişim sürecidir.

Psikanalitik Yetişkin ve Ergen Psikoterapisi

Kişinin geçmiş yaşantı ve temel nesnelerini nasıl içselleştirdiği ve bunları güncel durumunda nasıl yaşantıladığı, tekrarladığı ve bunlardan nasıl etkilendiği üzerine çalışılan bir terapi ekolüdür. Bilinçdışı süreçlerin varlığı ve ruhsallıktaki hiçbir şeyin tesadüfen olmadığı sayıltılarına dayanır. Bu çalışma; kişinin zihnine gelenleri sansüre uğratmadan çağrıştırabilmesi, geçmişle bugün arasında kurulan bağlantılar, rüyalar, düşlemler ve terapistle kurulan ilişkide açığa çıkan temaları ele almak gibi pek çok enstrümandan yararlanabilmeyi esas alır. Böylelikle bireyin dış gerçekliği karşılama biçimine yön veren iç gerçekliğinin dönüştürülmesi ve daha az çatışmalı, daha doyumlu bir hayat ve kişiler arası ilişkiler yaşaması hedeflenir.

Online Psikoterapi

Yüz yüze terapinin çeşitli nedenlerle mümkün olmadığı (terapiste ulaşım kısıtı, terapistinin yaşadığı şehirden başka bir yere taşınma vs.) durumlarda tercih edilen, Skype gibi platformlardan yürütülen, iyi bir internet bağlantısı ve karşılıklı olarak gizliliğin korunacağı bir alan yaratılarak yeterince iyi hale getirilebilecek psikoterapi uygulamasıdır. Yüz yüze terapilerin sahip olduğu sabitlik, gizlilik gibi ilkeler online psikoterapiler için de geçerlidir.

 

Akademik Çalışmalarım

Yayınlanmış Çalışmalar
Multipl sklerozlu kişilerin bağımlılık özelliklerinin saldırganlık bağlamında projektif testler ile değerlendirilmesi; Yüksek Lisans Tezi; İstanbul Üniversitesi

Multipl Skleroz Tanısı Almış İki Hastanın Bağımlılık Özelliklerinin Saldırganlık Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi; Haziran 2022 Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi
Gebe Kalma Sorunları: Gebeliğin Psikolojik Ön Koşulları (Çev.) ; 1 Haz 2020  Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi
Annelik ve Cinsellik (Çev.) ; 1 Haz 2020  Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi
Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması ; 1 Eki 2019 Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Psikanaliz Yolunda Bir Engel (Çev.) ; 1 Haz 2019  Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi

Akademik Çalışmalarım

iletişim

İletişim

05545806590

Barbaros Bulvarı - Şişli

Randevu ve İletişim