Tag Archives: borderline

Duygusal Rahatsızlıkların Bazı Türleri ve Bunların Şizofreni ile İlişkisi; Helene Deutsch (Çev.)

Duygusal Rahatsızlıkların Bazı Türleri ve Bunların Şizofreni ile İlişkisi (Deutsch, H. (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia. The Psychoanalytic Quarterly, 11, 301–321.) Helene Deutsch Çeviren: İbrahim Deniz -mış gibi (as if) kişilik olarak bilinen kişilik tipini betimleyen ve borderline kişilik üzerine yazılmış ilk önemli makalelerden biridir. (Çev.) Bu yazıda, birkaç…

Read More