All posts by

Metapsikoloji Teriminin Tanımı ve Tarihçesi – İbrahim Deniz

Freud’un icat ettiği Metapsikoloji terimi, ilk kez 1896’da Fliess’e yazılan bir mektupta görünür. “Bana öyle geliyor ki, arzuları yerine getirme teorisi, biyolojik değil daha çok psikolojik -ya da metapsikolojik çözüm getirdi. (Bu arada size ciddi bir şekilde bilincin ötesine rehberlik eden psikolojim için “metapsikoloji” terimini kullanmalı mıyım diye soracağım.) (Freud, 1898, sf 301-302). Basılı olarak…

Read More

Teori ve Uygulamada Duygulanım; Marjorie Brierley (Çev.)

Teori ve Uygulamada Duygulanım  (Affects in Theory and Practice (1937). International Journal of Psycho-Analysis, 18:256-268 ) Marjorie Brierley Çeviren: İbrahim Deniz Psikanalizin ilk günlerinde duygulanım teoride ve pratikte başrol oynadı. Freud’un ilk hipotezleri, duygusal yükleriyle dinamik hale getirilen düşünceler üzerinden çerçevelenmekteydi. Bu nedenle, histeriğin bastırılmış acı verici anılardan muzdarip olduğu ve tedavinin de bu anıları,…

Read More

Duygusal Rahatsızlıkların Bazı Türleri ve Bunların Şizofreni ile İlişkisi; Helene Deutsch (Çev.)

Duygusal Rahatsızlıkların Bazı Türleri ve Bunların Şizofreni ile İlişkisi (Deutsch, H. (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia. The Psychoanalytic Quarterly, 11, 301–321.) Helene Deutsch Çeviren: İbrahim Deniz -mış gibi (as if) kişilik olarak bilinen kişilik tipini betimleyen ve borderline kişilik üzerine yazılmış ilk önemli makalelerden biridir. (Çev.) Bu yazıda, birkaç…

Read More

Kalıtsal Hususlar – Peter Blos (Çev.)

Kalıtsal Hususlar         (Blos, P. (1962). Genetic Considerations. In On Adolescence – A Psychoanalytic Interpretation. The Free Press.) Peter Blos Çeviren: İbrahim DENİZ On Adolescence isimli kitabın Erken çocukluğun ergenlik sürecine olan etkisini ve bu etkiye dair bir vaka öyküsünü içeren ikinci bölümünün çevirisidir. Psikosoksüel gelişimin içerisinde ergenlik, psikanalitik kuramda üstü örtük…

Read More

Nevrotik Düşlemlerde Babanın Kurtarılması ve Öldürmesi; Karl Abraham (Çev.)

Nevrotik Düşlemlerde Babanın Kurtarılması ve Öldürmesi [1]  (Rescue and Murder of the Father in Neurotic Phantasies. (1922). Int. J. Psycho-Anal., 3:467-474) Karl Abraham Çeviri: İbrahim Deniz Kurtarma Düşlemleri, 1910’da Freud’un bilinçdışı anlamını açıkladığı ve kökenlerini ebeveyn kompleksine kadar izlediği zamandan beri, bize oldukça tanıdık ve anlaşılır olan nevrotik arzular arasındadır.[2] Anneyi kurtarma düşlemleri, esasen oğlun…

Read More

Ergenlerdeki İkinci Bireyselleşme Süreci ; Peter Blos (Çev.)

Ergenlerdeki İkinci Bireyselleşme Süreci  (The Second Individuation Process of Adolescence (1967), The Psychoanalytic Study of the Child, 22:1, 162-186) Peter Blos, Ph.D Çeviren: İbrahim Deniz Ergenlikte, büyüme ve farklılaşma süreci, organizmanın yapısını ve işleyişini değiştirir. Olgunlaşma adı verilen bu değişiklikler, tipik ve sıralı şekilde meydana gelir. Aynısı ergenlikteki psikolojik değişiklikler için de geçerlidir. Bunlar gelişimsel…

Read More

Çöküş Korkusu ; D. W. Winnicott (Çev.)

ÇÖKÜŞ KORKUSU (Fear of Breakdown (1974). International Review of Psycho-Analysis, 1:103-107) [1]D.W. Winnicott Çeviren: İbrahim Deniz ÖN AÇIKLAMA Klinik deneyimlerin son zamanlarda beni, çöküş korkusunun anlamı konusunda yeni bir kavrayışa yöneltti. Bu yazının amacı, benim ve muhtemelen psikoterapi alanında çalışan kişiler için de yeni olan bu kavrayışı, mümkün olduğunca basit bir şekilde sunmaktır. Doğal olarak…

Read More

Korku, Suçluluk ve Nefret; Ernest Jones (Çev.)

Korku, Suçluluk ve Nefret (Fear, Guilt and Hate (1929). International Journal of Psycho-Analysis, 10:383-397) Ernest Jones Çeviri: İbrahim Deniz I                Herhangi iki duygusal durumun arasında var olan ilişkiyi anlamaya çalışan herkes, bu sorunsalın büyük bir zorluk içerdiğini kabul edecektir. Bununla birlikte, burada öne sürülecek olan hususların, söz konusu…

Read More

Disiplinlerarası Horney Uygulamaları ; Bernard Paris (Çev.)

Disiplinlerarası Horney Uygulamaları (Karen Horney: A Psychoanalyst’s Search for Self-Understanding (Yale U.P., 1994) Kitabının A Eki.) Bernard J. Paris Çeviren: İbrahim Deniz Karen Horney: A Psychoanalyst’s Search for Self-Understanding (Yale U.P., 1994) Kitabının A Eki.) Metindeki referansları daha kullanışlı hale getirmek için, bu kitabın Referans listesini dahil ettim. Daha sonraları da Horney’i edebi çalışmalarda kullandım….

Read More