Tag Archives: Duygulanım

Teori ve Uygulamada Duygulanım; Marjorie Brierley (Çev.)

Teori ve Uygulamada Duygulanım  (Affects in Theory and Practice (1937). International Journal of Psycho-Analysis, 18:256-268 ) Marjorie Brierley Çeviren: İbrahim Deniz Psikanalizin ilk günlerinde duygulanım teoride ve pratikte başrol oynadı. Freud’un ilk hipotezleri, duygusal yükleriyle dinamik hale getirilen düşünceler üzerinden çerçevelenmekteydi. Bu nedenle, histeriğin bastırılmış acı verici anılardan muzdarip olduğu ve tedavinin de bu anıları,…

Read More

Korku, Suçluluk ve Nefret; Ernest Jones (Çev.)

Korku, Suçluluk ve Nefret (Fear, Guilt and Hate (1929). International Journal of Psycho-Analysis, 10:383-397) Ernest Jones Çeviri: İbrahim Deniz I                Herhangi iki duygusal durumun arasında var olan ilişkiyi anlamaya çalışan herkes, bu sorunsalın büyük bir zorluk içerdiğini kabul edecektir. Bununla birlikte, burada öne sürülecek olan hususların, söz konusu…

Read More